رسول خدا ص:خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.            امام علی ع: بهترين علم آن است كه مفيد باشد.            امام علی ع: علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.            امام علی ع: دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.            امام علی ع: با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.           

نمونه سوالات

سوالات و پاسخ نامه آزمون نوبت اول درس پيام هاي آسمان   پايه هفتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 16 دي 94

سوالات و پاسخ نامه آزمون نوبت اول درس پيام هاي آسمان   پايه هشتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 16 دي 94

سوالات و پاسخ نامه آزمون نوبت اول درس پيام هاي آسمان   پايه نهم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 16 دي 94
سوالات و پاسخ نامه آزمون پيام هاي آسمان نوبت دوم  پايه هشتم 

   تاريخ برگزاري: شنبه 2 خرداد 94سوالات و پاسخ نامه آزمون پيام هاي آسمان نوبت دوم  پايه هفتم
   تاريخ برگزاري: شنبه 2 خرداد 94


نمونه سوال 

 پيام هاي آسمان پايه هفتم (سوالات خرداد ماه سال 93 مجتمع امام حسين ع) پیام های آسمان    پایه هفتم         سوالات درس هاي  14 و 15

  

پیام های آسمان    پایه هشتم         سوالات دروس 14 و 15


پیام های آسمان    پایه هشتم         سوالات دروس 10 تا 13
 پیام های آسمان    پایه هفتم         سوالات دروس 11 تا 13
 

 سوالات آزمون سه شنبه(نوبت دوم) پایه هفتم

 سوالات آزمون سه شنبه(نوبت دوم) پایه هشتم


 سوالات درس هشتم و نهم پیام های آسمان-پایه هشتم
    
 


سوالات درس نهم و دهم پیام های آسمان-پایه هفتم


سوالات و پاسخنامه آزمون  نوبت اول درس پیام های آسمان-پایه هشتم
تاریخ برگزاری: سه شنبه 23دی ماه 93

 


 سوال و جواب درس هفتم پیام های آسمان   پایه هشتم


 


  سوالات و پاسخنامه آزمون  نوبت اول درس پیام های آسمان-پایه هفتم
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 10 دی ماه 93


 سوال و جواب درس هشتم پیام های آسمان   پایه هفتمسوال و جواب درس ششم پیام های آسمان-پایه هشتم


 

سوال و جواب درس هفتم پیام های آسمان-پایه هفتم


سوالات و پاسخنامه امتحان میان نوبت پیام های آسمان-پایه هفتم
تاریخ برگزاری: سه شنبه 4 آذر 93سوالات و پاسخنامه امتحان میان نوبت پیام های آسمان-پایه هشتم
تاریخ برگزاری: سه شنبه 4 آذر 93
سوال و جواب درس 5 و 6-پیام های آسمان-پایه هفتمسوال و جواب درس پنجم-پیام های آسمان-پایه هشتم

سوال و پاسخ پیام های آسمان
پایه هفتم
درس 1 تا 4
سوال و پاسخ پیام های آسمان
پایه هشتم
درس 1 تا 4

  

کلیه حقوق محتوای تولید شده برای مجتمع آموزشی امام حسین (ع) محفوظ است ©
کلیه حقوق مادی و معنوی سامانه مدرسه آنلاین متعلق به Madresehonline.ir می باشد
طراحی وب سایت : شرکت بازارسازان هزاره