رسول خدا ص:خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.            امام علی ع: بهترين علم آن است كه مفيد باشد.            امام علی ع: علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.            امام علی ع: دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.            امام علی ع: با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.           

سوالات نوبت دوم خرداد 95

 

سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس تفکر و سبک زندگي  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: سه شنبه 18 خرداد 95
  سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس تفکر و سبک زندگي  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: سه شنبه 18 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس آمادگي دفاعي  پايه نهم
تاريخ برگزاري: سه شنبه 18 خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

  


 

سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس مطالعات اجتماعي پايه هفتم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 16 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس مطالعات اجتماعي  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 16 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس زبان انگليسي  پايه نهم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 16 خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

  


 

سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس انشاي فارسي  پايه ششم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 12 خرداد 95
سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس زبان انگليسي پايه هفتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 12 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس زبان انگليسي  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 12 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس مطالعات اجتماعي  پايه نهم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 12 خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

 


 

سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس هديه هاي آسماني   پايه ششم
تاريخ برگزاري: دوشنبه 10 خرداد 95

 


سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس قرآن  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 9 خرداد 95


سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس قرآن  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 9 خرداد 95


سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس قرآن  پايه نهم
تاريخ برگزاري: يکشنبه 9 خرداد 95

    سوالات        


پاسخنامهسوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس مطالعات اجتماعي  پايه ششم
تاريخ برگزاري: شنبه 8 خرداد 95

سوال


پاسخنامه
سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس علوم  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: شنبه 8 خرداد 95

​​سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس علوم  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: شنبه 8 خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس علوم  پايه نهم
تاريخ برگزاري: شنبه 8 خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

 

 


 

  سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس علوم  پايه ششم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 5خرداد 95
  
متن املاي تقريري 
پايه هفتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 5 خرداد 95متن املاي تقريري  
  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 5 خرداد 95متن املاي تقريري 
پايه نهم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 5 خرداد 95 


سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس رياضي  پايه ششم
تاريخ برگزاري: دوشنبه 3خرداد 95

سوال


پاسخنامه
سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس عربي  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: دوشنبه 3خرداد 95

​​سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس عربي  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: دوشنبه 3خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس عربي  پايه نهم
تاريخ برگزاري: دوشنبه 3خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

 


 

 

سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس رياضي  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: شنبه 1خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس رياضي  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: شنبه 1خرداد 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس رياضي  پايه نهم
تاريخ برگزاري: شنبه 1خرداد 95

سوالات
 


پاسخنامه 

 


سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس پيام هاي اسمان  پايه هفتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 29 ارديبهشت 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس پيام هاي اسمان  پايه هشتم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 29 ارديبهشت 95سوالات و پاسخنامه آزمون نوبت دوم درس پيام هاي اسمان  پايه نهم
تاريخ برگزاري: چهارشنبه 29 ارديبهشت 95

سوالات
 


پاسخنامه 

 

 

کلیه حقوق محتوای تولید شده برای مجتمع آموزشی امام حسین (ع) محفوظ است ©
کلیه حقوق مادی و معنوی سامانه مدرسه آنلاین متعلق به Madresehonline.ir می باشد
طراحی وب سایت : شرکت بازارسازان هزاره